Salony podologiczne

Ekspresowa wysyłka

Darmowe próbki

Doradztwo

Polityka prywatności sklepu internetowego https://futopia.pl
(zwany dalej „Polityka prywatności”)

 

§ 1 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) niniejszym informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych (dalej „Administrator”) przetwarzanych w ramach strony https://futopia.pl jest Futopia Marcin Bielecki z siedzibą przy ul. Potocka 60/30, 01-652Warszawa, NIP 525-237-60-90.
2) W sprawach związanych z RODO i w zakresie realizacji praw na gruncie RODO można kontaktować się na adres siedziby Administratora bądź na adres e-mail [email protected]
3) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit b RODO w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, w tym przedstawienia oferty jak również rejestracji i utrzymania Konta Klienta oraz do wykonania już zawartej umowy;
b) art. 6 ust. 1 lit b w celu realizacji zawartej umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
c) art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa m.in. wystawienie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych oraz realizacja wymogów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy Prawo Telekomunikacyjne.
d) art. 6 ust. 1 lit f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, który stanowi:
– obrona przez roszczeniami prawnymi oraz dochodzenie roszczeń prawnych;
– wymiana korespondencji oraz udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego na stronie Sklepu, za pomocą adresu e-maila [email protected] lub telefonicznie w zakresie w jakim nie dotyczą przedstawienia oferty, realizacji umowy bądź jej zawarcia.
4) Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, tzw. odbiorcom danych osobowych tj.:

– pomiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską celem wysyłki towaru oraz prowadzenia korespondencji;
– bankom – celem rozliczenia Umowy itp.;
– organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków (Urząd Skarbowy, Policja, itd.);
– podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in podmiotom świadczącym usługi z zakresu pomocy prawnej, księgowości, IT, podatków lub usługi doradcze;
5) Dane osobowe będą przechowywane w zależności od podstawy prawnej przetwarzania:
a) W zakresie zawartych Umów na zakup towaru przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa (tj. m.in. dane rachunkowe przechowywane będą na podstawie przepisów o rachunkowości przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy, a w zakresie przedawnienia jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata);
b) W zakresie danych przetwarzanych w celu założenia konta, korzystania z niego jak i jego utrzymania przez czas niezbędny do wykonania wyżej wymienionych czynności, chyba że Klient wcześniej prześle prośbę o jego likwidację (na adres [email protected]), przy czym wszystkie konta nie aktywne przez 5 lat będą likwidowane automatycznie.
c) W zakresie przetwarzania danych w związku z wysyłką wiadomości newsletter do czasu wyrażenia woli rozwiązania umowy o świadczenie drogą elektroniczną tejże usługi lub zakończenia przez Administratora akcji wysyłki newsletterów.
d) W zakresie, gdzie dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu przez Klienta wobec przetwarzania jego danych (art. 21 RODO).
6) W sytuacjach przewidzianych prawem osobie, której dane dotyczą przysługuje:
a) prawo dostępu do treści danych;
b) prawo ich sprostowania;
c) prawo usunięcia danych;
d) prawo ograniczenia przetwarzania;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem;
7) Nadto osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Waszą szczególną sytuacją wobec przetwarzania, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
8) Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i wykonania umowy, wypełnienia zobowiązań prawnych oraz realizacji zadań objętych uzasadnionym interesem administratora danych. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda podanie danych osobowych jest dobrowolne.
10) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonuje profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
11) Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

§ 2. Bezpieczeństwo danych

1) Administrator danych wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić przetwarzanie danych osobowych zgodne z przepisami RODO. Przetwarzając dane osobowe Administrator kieruje się następującymi zasadami opisanymi w art. 5 RODO tj.:

a) Zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości przetwarzania.
b) Zasadą ograniczenia celu przetwarzanych i zbieranych danych.
c) Zasadą minimalizacji zbieranych danych do niezbędnego ich zakresu.
d) Zasadą prawidłowości (aktualności) przetwarzanych danych.
e) Zasadą ograniczenia przechowywania danych (retencja danych).
f) Zasadą zachowania integralności danych oraz ich poufności.

§ 3. Pliki cookies

1) Czym są pliki cookies?
a) Plik cookie, czyli tzw. „ciasteczko”, to plik tekstowy zapisywany przez witrynę na komputerze lub innym urządzeniu podłączonym do Internetu, umożliwiający tej witrynie internetowej rozpoznanie przeglądarki odwiedzającego witrynę albo przechowywanie w niej informacji lub ustawień.

b) Pliki cookie pozwalają na rozpoznanie urządzenia użytkownika, zapewniają efektywne poruszanie się pomiędzy stronami, zapamiętują preferencje użytkownika oraz poprawiają ogólny komfort użytkowania strony.
c) Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez nasz sklep on-line – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.
d) Pojęcie wykorzystywania plików cookies zostało uregulowane przez ustawodawcę w art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne.

2) Rodzaje plików cookies.
a) Sesyjne: usuwane są automatycznie po zamknięciu przeglądarki.
b) Stałe: pozostają na urządzeniu użytkownika strony przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia.

3) Do czego strona internetowa Sklepu Futopia wykorzystuje pliki cookies?

a) Pliki cookies analityczne: korzystamy po to, aby ulepszyć funkcjonowanie naszej strony internetowej (wydajność sieci) oraz mierzyć, nie identyfikując Twoich danych osobowych, skuteczność podejmowanych przez nas działań marketingowych. W tym celu tworzone są właśnie zbiorcze statystyki i analizy. W przypadku tego rodzaju plików cookie korzystamy z rozwiązań i narzędzi Google tj. Google Analytics, Google Maps, Google Search Console
(więcej informacji w tym zakresie znajdziesz w zakładce Google https://support.google.com/analytics/answer/6004245)
b) Pliki cookies marketingowe: wykorzystywane są m.in. w celu dopasowania treści i form reklam. W przypadku tego rodzaju plików cookies korzystamy z rozwiązań i narzędzi: Facebook, Pixel, Google Ads, Google Analytics, Sales Manago, Google Marketing Platform, UTM Parameter Tracking, Zendesk.
c) Więcej informacji o plikach cookies wykorzystywanych w sieci reklamowej Google można znaleźć na stronie https://support.google.com/google-ads/answer/2407785
d) Najistotniejsze działania w jakich wykorzystujemy informacje zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony sklepu on-line służą:
– identyfikacji użytkowników strony jako zalogowanych w sklepie on-line i pokazywania, że są zalogowani;
– zapamiętywania wybranych produktów dodanych do Koszyka w celu złożenia Zamówienia;
– zapamiętywania danych logowania do sklepu on-line;
– prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony sklepu on-line;
– remarketingu, to jest badania cech zachowań odwiedzających stronę sklepu on-line poprzez analizę ich działań (powtarzające się wizyty na stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań także wtedy, kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe;
– zwiększenia bezpieczeństwa funkcjonowania sklepu.

4) Zarządzanie plikami cookies.
a) Użytkownik strony może w każdym czasie kontrolować sposób wykorzystywania plików cookies jak i dokonywać ich usunięcia. Informacje o zarządzaniu cookies są dostępne ustawieniach każdej przeglądarki. Można w szczególności dokonać takich ustawień przeglądarki, aby wyłączyła stosowanie plików cookie, blokowała je lub wysyłała ostrzeżenie przed zapisaniem pliku cookie w komputerze użytkownika.
b) Tu znajdziesz informacje w zakresie zarządzania plikami cookies przeglądarki Firefox:
https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop?redirectslug=Włączanie+i+wyłączanie+obsługi+ciasteczek&redirectlocale=pl
c) Tu znajdziesz informacje w zakresie zarządzania plikami cookies przeglądarki Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/#topic=9796470
c) Tu znajdziesz informacje w zakresie zarządzania plikami cookies przeglądarki Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/pl-pl/windows?ui=pl-PL&rs=pl-PL&ad=PL
d) Tu znajdziesz informację w zakresie zarządzania plikami cookies przeglądarki Safari:
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac